top of page

នៅក្នុង​សារ​ព​ត៍​មាន

Banana slug takes next step to becoming California's state slug

KSBW  |  April 16, 2024

ksbw-8-nbc-logo-monterey-california-1483131759.jpg

"I'm honored today. I want to introduce the iconic Sammy, the official mascot at UC Santa Cruz, who may soon get a job promotion as a future ambassador for our state," said California State Assemblymember Gail Pellerin, who introduced the bill."

At 46%, Santa Cruz County's primary turnout is among the highest in California

Lookout  |  March 18, 2024

lookout-santa-cruz.png

"Santa Cruz County also outperformed its neighboring counties, San Benito, Santa Clara, San Mateo and Monterey, a trend the region has observed in each primary and most general elections since 2012."

Democracy Leaders Introduce Solutions to Curb Emerging Digital Threats

Common Cause |  March 13, 2024

CC_Share_CA-1.png

"AB 2839, from Assemblymember Gail Pellerin. Keeps misleading deepfakes out of campaign ads and independent expenditures close to Election Day, protecting candidates and elections officials."

Commitment 2024: Rematch for Assembly District 28 between Gail Pellerin and Liz Lawler

KSBW 8  |  February 27, 2024

ksbw-8-nbc-logo-monterey-california-1483131759.jpg

"So far, she's introduced 40 bills, 13 of which have passed; she's authored multiple bills that address California's election system. In upcoming legislation, Pellerin is taking aim at artificial intelligence and the impact it could have on elections."

Editorial | Reelect Panetta to Congress; Laird to state Senate; Pellerin, Rivas, Addis to Assembly

Santa Cruz Sentinel  |  February 16, 2024

download.jpeg

"Pellerin was a widely admired election supervisor in Santa Cruz County, and she continues to be a strong voice in Sacramento on voting rights and mental health support, as well as climate change."

Assemblymember Gail Pellerin leads fight to ban deep fake political ads

Morgan Hill Times  |  February 14, 2024

time.png

"As an example, Pellerin cited one recent ad that used artificial intelligence to create a voice that sounded like President Joe Biden. “We have to stay ahead of the deep fakes and bad actors that are out there trying to wreak chaos with our elections,” Pellerin said."

Reproductive Freedom for All California Releases Final Slate of Endorsements 

Reproductive Freedom for All  |  February 1, 2024

379995913_701072832048175_8639748862540276066_n.jpg

"These candidates and incumbents are prepared to continue advancing our reproductive freedoms in California. With Republicans threatening a nationwide abortion ban and the Supreme Court considering two abortion-related cases this year—the impacts of which would reverberate even into reproductive freedom states like ours—we need all hands on deck to fight for our fundamental rights."

California bills for affordable housing, reproductive rights and mental health take effect in 2024

King City Rustler  |  January 3, 2024

images.png

"California has some of the strongest voting laws in the nation and continues working to make elections more accessible for all... allows voters with a disability to complete a regular ballot outside of any polling place — known as curbside voting — and removes the requirement for a voter to declare under oath that they are unable to mark their ballot in order to receive assistance doing so."

Ahead of 2024 election, California to take aim at AI threats, disinformation

Bloomberg  |  December 15, 2023

-1x-1.png

“California lawmakers are exploring legislation to further crack down on deepfakes, including broader bans of the use of artificial intelligence..."We have the internet that is so quick and easy to spread false disinformation and misinformation. And now AI is putting this at a whole new level,” said Assemblymember Gail Pellerin (D), who chairs the state Assembly Elections Committee."

Ahead of 2024 election, California to take aim at AI threats, disinformation

KCRA3  |  November 7, 2023

channels4_profile.jpg

“These disinformation narratives aren’t just undermining our voter's faith in our election system, they're making the lives more dangerous for elections officials," said Democratic Assemblymember Gail Pellerin, who leads the Assembly's election committee after spending decades as the chief elections official in Santa Cruz County. ”

State Assemblymember Gail Pellerin running for second term

San Jose Inside  |  November 1, 2023

download.jpeg

“Gail Pellerin filed election paperwork for most of her adult career as the chief elections officer in Santa Cruz County, but she’s getting used to the process now from the other side of the desk. “I feel like it has been a great year,” Pellerin said in a phone interview this week. “I sent 10 bills to the governor and he signed all of them. So I’ve got a 100% batting record there.””

In first Assembly session, Pellerin picks fight with Northern California conservatives

Lookout Santa Cruz  |  October 23, 2023

lookout-santa-cruz_edited.jpg

“Assemblymember Gail Pellerin, a former Santa Cruz County clerk, ended thelegislative session with 10 of her bills signed into law. Of those, six focused onvoting. One bill, AB 969, takes direct aim at a controversy over a Shasta Countyplan to hand-count ballots in an upcoming special election.”

Newsom Signs Five Election-reform Bills Written by Assemblymember Pellerin

San Jose Inside  |  October 16, 2023

SanJoseInsideBackground2_400x400.jpeg

“Five of the bills were authored by Assemblymember Gail Pellerin, D-Santa Cruz, chair of the Assembly Elections Committee and a former Santa Cruz County clerk, the position that administers elections.Pellerin’s district includes portions of northern Santa Cruz County, sections of South San Jose and Santa Clara Counties and the cities of Los Gatos, Morgan Hill, Santa Cruz and Scotts Valley.”

The California Legislature has the backs of the LGBTQIA+ community — here’s how

Lookout Santa Cruz  |  September 23, 2023

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"Three of Santa Cruz County’s state legislators — Assemblymember Dawn Addis, Sen. John Laird and Assemblymember Gail Pellerin — proudly outline strides our state has made in assuring that the rights of LGBTQIA+ people are protected. That includes codifying same-sex marriage, offering support for students in schools and for foster students..."

Assemblymember Gail Pellerin named head of elections committee

Morgan Hill Times  |  July 5, 2023

time.png

“I’m honored to have the confidence of the speaker and continue to work to ensure that California is the gold standard for secure, accurate, transparent and accessible elections,” Pellerin said. “I look forward to continuing the work to improve the voter experience, ensure voting system integrity and enhance the accuracy of our voter rolls.”

WeToo III: Looking for a few good women

Capitol Weekly  |  June 8, 2023

capitolweeklylogo.png

"Women have never achieved parity with their male colleagues in the California Legislature. Many advocates believe that could change before the end of the decade, but getting there is hardly a given."

Shasta County's decision to ditch Dominion triggers state Assembly bill

Record Spotligtht |  May 4, 2023

unnamed-2.png

"Introduced on Feb. 14, Pellerin’s Assembly Bill 969 would require a county board of supervisors to have both a transition plan and a replacement contract with a state-certified system in place before terminating an existing voting system contract."

State legislators announce formation of Central Coast Caucus

Santa Cruz Sentinel  |  March 26, 2023

ydkx9e2r_400x400.jpg

"A group of state legislators have band together to raise the profile of Santa Cruz County and other Central Coast communities as they grapple with an historically destructive winter storm season and a growing number of coastal issues."

Santa Cruz County Supervisors approve ordinance banning force against kids

Pajaronian  |  March 14, 2023

358703383_770045955121477_430268849722038267_n.jpg

"The Santa Cruz County Board of Supervisors on Tuesday unanimously approved an ordinance that would prohibit companies forcibly transporting children. Also under the ordinance, families could sue transport companies that use force against their children for $10,000, plus legal costs."

Silicon Valley community college district could offer free tuition

San Jose Spotlight  |  February 20, 2023

294685567_431556562319693_165010019833479496_n.jpg

"California Senate Bill 629, introduced by state Sen. Dave Cortese, would allow the West Valley-Mission Community College District to stop charging its students tuition and cover other costs such as transportation and books. The bill, if approved, would expand access to higher education and open opportunities for low-income students in one of the nation’s most expensive regions, advocates said."

Local assemblywoman introduces Ocean Life Recovery Act

Paso Robles Daily News  |  February 18, 2023

292435387_441096691355303_2160842314594352898_n.png

“Protecting our ocean habitat must happen now before it is too late, I am happy to join Assemblymember Addis on this important legislation,” said bill co-author Assemblymember Gail Pellerin (D-Santa Cruz)."

You are not ‘totally alone in this’: NAMI’s 40 years of working to support those living with mental illness

Lookout  |  February 14, 2023

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"The organization on the front lines of mental health awareness, advocacy and education has been around for four decades, but the work has ratcheted up exponentially in recent years."

Opinion: Recruiting a Legislature that looks like California (finally)

Mercury News  |  December 16, 2022

Untitled design (1).png

"In a dramatic 92% increase since 2017, 50 women (the majority women of color) now serve, an historic high-water mark of 42%. For the first time, a majority of our legislators are women, people of color or LGBTQ+..."

Election roundup | Santa Cruz County clerk certifies November election results

Santa Cruz Sentinel  |  December 7, 2022

ydkx9e2r_400x400.jpg

"Yard signs have come down, candidate emails have gone mute, all of the eligible outstanding ballots have been processed – the 2022 election cycle has officially come to an end."

A new class of Legislators emerges

Politico  |  November 28, 2022

Untitled design.png

"That’s a good thing, too, because we’re one week away from the Dec. 5 organizing session, where legislators will gather in Sacramento for the first time to be sworn-in and cast leadership votes..."

Pellerin Starts Strong in Bid for Historic Assembly Seat

Scotts Valley Press Banner  |  November 10, 2022

press.jpeg

"The new 28th Assembly District, a product of the recent decennial redistricting process, still represents north Santa Cruz County, but no longer counts mid-county or the southern coastal region as part of its footprint...."

ELECTION 2022: Photo Finish

San Jose Inside |  November 9, 2022

SanJoseInsideBackground2_400x400.jpeg

"There were no surprises in the Assembly races, since Democrats outnumber all other parties and independents combined in the county...."

Democrats leading three state Assembly races affecting Santa Cruz County

Santa Cruz Sentinel  |  November 9, 2022

ydkx9e2r_400x400.jpg

"Unofficial election night results, last updated early Wednesday morning, show Santa Cruzan Gail Pellerin, a Democrat running for the newly drawn State Assembly District 28..."

Nov. 8, 2022 Election: Pellerin Starts Strong

Good Times  |  November 8, 2022

goodtimes-logo-GT-featured-image-450x270.jpg

"Former Santa Cruz County Clerk Gail Pellerin appears poised to become the first woman from the county to hold a seat on the State Assembly, with early returns showing 62.67% of Santa Clara County voters supporting her run..."

A Lookout View: Vote Gail Pellerin for Assembly District 28

Lookout Santa Cruz  |  November 3, 2022

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"Gail Pellerin is a homegrown and well-loved politician who will best represent Santa Cruz County interests in Sacramento. She is a connector, a listener and someone with the skills and longtime political..."

KSCO Good Morning Monterey Bay Interview with Gail Pellerin for Assembly

KSCO  |  October 29, 2022

ksco.png

"Good Morning Monterey Bay airs Monday-Friday 6:00am-9:00am on KSCO Radio 1080 AM/104.1 FM in Santa Cruz, CA. This upbeat and fun talk radio show is hosted by Rosemary Chalmers and Alex Shaffer..."

Pellerin vs. Lawler: What each Assembly District 28 candidate is learning on the ‘other side of the hill’

Lookout Santa Cruz  |  October 24, 2022

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"Democracy is on the ballot,” she said. “I have been a fighter for voting rights and reproductive rights and LGBTQ community rights and safe community rights most of my entire adult life and I am out there..."

Will women rule in the 2022 California election?

Lookout Santa Cruz  |  September 21, 2022

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"While female candidates still face challenges, voters could elect a record number of women to the state Legislature in November. The roster of female lawmakers could rise to 45 of the 120 seats, according to a CalMatters analysis..."

កាលីហ្វ័រញ៉ា និងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងមានការយល់ព្រមសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតទូទៅនៅថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា

សាន់ចូសបារត

Untitled design (1).png

"នេះ​ជា​អនុសាសន៍​របស់​យើង​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្ងៃ​ទី 8 ខែ​វិច្ឆិកា។ ចុច​លើ​តំណ​ដើម្បី​អាន​វិចារណកថា​ពេញ​លេញ។ ចំណាំ​ទំព័រ​នេះ​ដើម្បី​ត្រឡប់​ទៅ​មើល​អនុសាសន៍​បន្ថែម​ដូច​ដែល​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​បោះ​ពុ​ម្ភ...."

All candidates for California State Assembly District 28 complete Ballotpedia’s Candidate Connection survey

Ballotpedia  |  September 6, 2022

Wa2H2RxF_400x400.jpeg

"Both of the candidates running in the November 8, 2022, general election for California State Assembly District 28 —Gail Pellerin (D) and Liz Lawler (R)— completed Ballotpedia’s Candidate Connection survey. ..."

ការ​មើល​ជាមុន​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទូទៅ​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ៖ 4 រឿង​ដែល​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​សមរភូមិ​ខែ​វិច្ឆិកា​ខាង​មុខ

រកមើល Santa Cruz

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"រដូវបោះឆ្នោតអាចស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិល ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចប់ទេ។ តាមពិតទៅ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយចំនួននៅតែក្តៅគគុក។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង ដូចជាថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា...

ការសម្រេចចិត្តរបស់ Roe v. Wade៖ 600-plus Santa Cruzans ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯតុលាការដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ SCOTUS

រកមើល Santa Cruz

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"ប្រទេសនេះបានភ្ញាក់ឡើងចំពោះការពិតថ្មីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តួលរំលំ Roe v. Wade ។ នៅ Santa Cruz ដែលជាស្រុករីកចម្រើននៅក្នុងរដ្ឋជម្រក ... "

អ្នកចូលរួមបឋមឈានដល់ 36% ការប្រណាំងនៅ Santa Clara County និងរដ្ឋដែលបានកំណត់សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា

សាន់ចូសេខាងក្នុង

SanJoseInsideBackground2_400x400.jpeg

"ដូចគ្នាដែរ អ្នកចំណូលថ្មី Gail Pellerin អតីតស្មៀនខោនធី Santa Cruz ទំនងជានឹងធ្វើឱ្យមានការគាំទ្រពីស្រុកកំណើត..."

Pellerin, Lawler នាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលទី 28

Morgan Hill Times

time.png

"ស្មៀនខោនធី Santa Cruz ដែលចូលនិវត្តន៍ Gail Pellerin កាន់តំណែងនាំមុខក្នុងការប្រណាំងបួនផ្លូវសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី 28 នេះបើយោងតាមមន្ត្រីបោះឆ្នោត..."

Pellerin របស់ Santa Cruz ឈានមុខគេក្នុងការប្រណាំងទី 28 នៃសភា

សារព័ត៌មាន San Jose Mercury

Untitled design (1).png

"លទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនផ្លូវការពីការិយាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបង្ហាញថា Pellerin ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមាន 18,083 ឬ 34,2% នៃសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរាប់ ... "

Pellerin លោតចូលទី 1 ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមកៅអីសភាជាន់ទាប

បដាសារព័ត៌មាន San Lorenzo Valley

press.jpeg

"លទ្ធផលបោះឆ្នោតខោនធី Santa Cruz បានបង្ហាញថា Pellerin ទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ 7,254 នាំមុខ Lawler's 2,793, Rennie's 2,392 និងសិស្ស UC Santa Cruz...

លទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2022៖ ការចាប់ផ្តើមដ៏រឹងមាំសម្រាប់ស្មៀនស្រុកដែលមានរយៈពេលយូរ

រកមើល Santa Cruz

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"Gail Pellerin របស់ Santa Cruz បានលេចឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងទីតាំងបង្គោលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 34.2% ជាក់ស្តែង ... "

Off The Lip Radio Show វគ្គ #464៖ Gail Pellerin

បិទវិទ្យុបបូរមាត់

Untitled design.png

"Gail Pellerin កំពុងប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សង្កាត់រដ្ឋសភាទី 28 ដែលគ្របដណ្តប់ផ្នែកខ្លះនៃ Santa Clara និង Santa Cruz County ហើយអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏ធំសម្បើម ... "

KSQD វេទិកាបេក្ខជនតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលទី២៨

KSQD

Untitled design (1).png

"បេក្ខជនបីនាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់សម្រាប់មណ្ឌលរដ្ឋ 28 បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវេទិការវិទ្យុឆ្លើយសំណួរអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅ ... "

វិចារណកថា | ជ្រើសរើស Pellerin សម្រាប់សភាតំបន់ 28

Santa Cruz Sentinel

download.jpeg

Pellerin អាចធ្វើដូច្នេះបាន ហើយបានបង្ហាញថានាងគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនលំអៀង និងឯករាជ្យក្នុងសិទ្ធិបោះឆ្នោត វិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់រដ្ឋ សមភាពយេនឌ័រ ... "

ការយកចិត្តទុកដាក់លើមណ្ឌលទី 28 ថ្មី៖ បេក្ខជនសភាថ្លឹងថ្លែងលើលំនៅឋាន អាកាសធាតុ ការអប់រំ និង fentanyl

សត្វឃ្មុំ Sacramento

lookout-santa-cruz_edited.jpg

បេក្ខជន​សម្រាប់​មណ្ឌល​រដ្ឋ​សភា​ដែល​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​ចំនួន ២៨ ដែល​បាន​និយាយ​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សម្រប​សម្រួល Lookout កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​បាន​និយាយ​លម្អិត​ថា​ពួកគេ​ជា​នរណា...»។

NARAL Pro-Choice កាលីហ្វ័រញ៉ា គាំទ្រមេដឹកនាំ 10 នាពេលអនាគតសម្រាប់សេរីភាពបន្តពូជសម្រាប់សភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

សត្វឃ្មុំ Sacramento

Sacramento-Bee-logo-300x300.png

"វាគឺនៅក្នុងបរិបទនោះដែល NARAL Pro-Choice California បានចេញផ្សាយការអនុម័តចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួន ដែលលើកនេះសម្រាប់បេក្ខជនរដ្ឋចំនួន 10 ។... "

វិចារណកថា៖ បទពិសោធន៍របស់ Pellerin ផ្តល់ឱ្យនាងនូវគែមសម្រាប់កៅអីរដ្ឋ

សារព័ត៌មាន Mercury

Untitled design (1).png

"Pellerin ដែលមានការយល់ព្រមពី Stone មានភាពស្វាហាប់ មានជំនាញមនុស្សខ្លាំង ហើយត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការតស៊ូមតិយូរអង្វែងរបស់នាងសម្រាប់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ..."

Gail Pellerin សម្រាប់សភាតំបន់ 28: យើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំ Santa Cruz ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចេះយល់ចិត្ត និងឆ្កែនៅ Sacto

រកមើល Santa Cruz

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"ម្ចាស់ជើងឯកសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ នាងនិយាយថានាងមានទំនាក់ទំនងដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរកើតឡើង..."

ការណែនាំអំពីការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ខោនធី Santa Cruz ឆ្នាំ 2022

រកមើល Santa Cruz

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"រដូវកាលបោះឆ្នោតកំពុងកើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតបឋមទូទាំងរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនា។ យើងដឹងថាការលុបព័ត៌មានសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ តំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់អាចជាការរំខានក្នុងការនិយាយតិចតួចបំផុត។ សំណាងហើយ ដែល Lookout បានគ្របដណ្តប់" ។

ប្រតិទិនបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់ខោនធី Santa Cruz 

រកមើល Santa Cruz

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"រដូវកាលបោះឆ្នោតកំពុងកើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតបឋមទូទាំងរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនា។ យើងដឹងថាការលុបព័ត៌មានសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ តំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់អាចជាការរំខានក្នុងការនិយាយតិចតួចបំផុត។ សំណាងហើយ ដែល Lookout បានគ្របដណ្តប់" ។

ការ​ដាក់​ពាក្យ​មុន​កាល​បរិច្ឆេទ​កំណត់៖ បេក្ខជន​សមាជិក​សភា​នីតិកាល​ទី​២៨​និយាយ​ឡើង

Santa Cruz Sentinel

Calfioirnia-Common-Cause.png

"Pellerin ដែលជាស្មៀនចុងក្រោយរបស់ខោនធី Santa Cruz ដែលមានសម្ព័ន្ធភាពគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ, បាន​ប្រកាស​បេក្ខភាព​របស់​នាង​យ៉ាង​ខ្លាំង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទដោយអួតពីការយល់ព្រមពីថ្មខ្លួនឯង។

ការ​ដាក់​ពាក្យ​មុន​កាល​បរិច្ឆេទ​កំណត់៖ បេក្ខជន​សមាជិក​សភា​នីតិកាល​ទី​២៨​និយាយ​ឡើង

Santa Cruz Sentinel

ydkx9e2r_400x400.jpg

"Pellerin ដែលជាស្មៀនចុងក្រោយរបស់ខោនធី Santa Cruz ដែលមានសម្ព័ន្ធភាពគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ, បាន​ប្រកាស​បេក្ខភាព​របស់​នាង​យ៉ាង​ខ្លាំង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទដោយអួតពីការយល់ព្រមពីថ្មខ្លួនឯង។

អតីតស្មៀនខោនធី Santa Cruz កំពុងរត់ការប្រជុំ

Patch Santa Cruz

patch.png

លោក Pellerin បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃចន្ទថា "អតីតក្រឡាបញ្ជីខោនធី Santa Cruz និងជាអ្នកចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត Gail Pellerin នឹងឈរឈ្មោះឱ្យសភារដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ។

 

'ចុះខ្ញុំវិញ?': នាងចង់បានស្ត្រីនៅសាន់តា Cruz នៅ Sacramento ដូច្នេះអ្នកនយោបាយជើងចាស់ Gail Pellerin បានទូរស័ព្ទទៅលេខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង។

រកមើល Santa Cruz

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"នោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកតស៊ូមតិដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់សម្រាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងការយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តកំពុងព្យាយាមក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានអាសនៈជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ" ។

អតីតស្មៀនខោនធី Santa Cruz Gail Pellerin ប្រកាសដំណើរការសភា

Santa Cruz Sentinel

ydkx9e2r_400x400.jpg

"អតីតស្មៀនស្រុក បានបើកដំណើរការគេហទំព័រយុទ្ធនាការ ចុងសប្តាហ៍នេះ ដោយសុំឱ្យសហគមន៍ដែលនាងបានបម្រើអស់រយៈពេលជិតបីទសវត្សរ៍ ដើម្បីជ្រើសរើសនាងជាសមាជិកសភាទី 28 ។

ការ​ចូល​រួម​ថ្មី​សម្រាប់​ការ​ប្រណាំង​នៅ​មណ្ឌល​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ 28 ខណៈ​ដែល Mark Stone ប្រកាស​ពី​គម្រោង​ចូល​និវត្តន៍

KION 5/46

kion-logo-social.jpg

"Gail Pellerin បានបម្រើការជាប្រធានមន្ត្រីបោះឆ្នោតសម្រាប់រយៈពេល 27 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយរុករកការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមរយៈភ្លើងឆេះព្រៃ និងជំងឺរាតត្បាតនៅឆ្នាំ 2020"។

អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin រត់សម្រាប់សភា

ពេលវេលាល្អ។

GT-logo.jpg

"អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin កំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី 28 នៅក្នុងបឋមសិក្សាថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងពី Mark Stone" ។

អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin រត់សម្រាប់សភា

ពេលវេលាល្អ។

lookout-santa-cruz_edited.jpg

"អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin កំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី 28 នៅក្នុងបឋមសិក្សាថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងពី Mark Stone" ។

អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin រត់សម្រាប់សភា

ពេលវេលាល្អ។

KAZU.jpg

"អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin កំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី 28 នៅក្នុងបឋមសិក្សាថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងពី Mark Stone" ។

អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin រត់សម្រាប់សភា

ពេលវេលាល្អ។

ydkx9e2r_400x400.jpg

"អតីតស្មៀនខោនធី Gail Pellerin កំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី 28 នៅក្នុងបឋមសិក្សាថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងពី Mark Stone" ។

bottom of page