top of page

យើងគាំទ្រ

លោក Gail Pellerin

បញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកគាំទ្រ

"Thank you again for advocating for gun violence prevention and making a commitment to govern with gun safety in mind."

2024 Moms Demand Action Gun Sense Candidate Distinction

d0617211-de7b-e8c4-8e60-2d4cffbe045f_edi
2024 endorsements

ORGANIZATIONS

AFSCME California
Association of California State Supervisors
BAYMEC

Cal Fire, Local 2881

California Association of Professional Scientists

California Association of Highway Patrol

California Consumer Attorneys

California Democratic Party (CDP)

California Environmental Voters

California Faculty Association

California High School Democrats

California Labor Federation AFL- CIO

California Mountain Biking Coalition

California Nurses Association (CNA)

California Professional Firefighters

California School Employees Association (CSEA)

California State Retirees

California Teacher’s Association (CTA)

California Women's List

California Young Democrats
Clean Water Action

Dean Democratic Club

Democratic Activists for Women Now (DAWN)

Democratic Women's Club of Santa Cruz County

Equality California

Faculty Association of California Community Colleges

Health Care for All

Housing Action Coalition

IBEW Local 234

Laborers' International Union of North America (LiUNA)

Monterey Bay Central Labor Council AFL-CIO

Monterey/Santa Cruz Building & Construction Trades Council

National Women's Political Caucus of California 

Nor Cal Carpenters Union

Planned Parenthood Action Fund

Plumbers and Steamfitters Local 393

Peace Officers Research Association of California (PORAC)

Santa Cruz County Democratic Party

Santa Cruz Sentinel

Service Employees International Union (SEIU)

Shatter PAC

Sierra Club CA

Sierra Club - Ventana Chapter and Loma Prieta Chapter

Silicon Valley Democratic Club

Silicon Valley Asian Pacific American Democratic Club (SVAPADC)

Solar Rights Alliance

South Bay Labor Council AFL-CIO

United Domestic Workers/AFSCME local 3930

United Farm Workers

YIMBY Action

ELECTED OFFICIALS     

Anna Eshoo, United States Representative

Jimmy Panetta, United States Representative

Johan Klehs, Former State Board of Equalization and Former Assemblymember

Otto Lee, Santa Clara County Supervisor, District 3

Susan Ellenberg, Santa Clara County Supervisor, District 4
Joe Simitian, Santa Clara County Supervisor, District 5
Manu Koenig, Santa Cruz County Supervisor, District 1
Edith Driscoll, Santa Cruz County Auditor/Controller-Treasurer/Tax Collector
Mike Wasserman, Former Santa Clara County Supervisor, District 1
John Leopold, Former Santa Cruz County Supervisor, District 1
Conny McCormack, Former Los Angeles County Register-Recorder/County Clerk
Jack Dilles, Scotts Valley City Mayor
Pam Foley, San Jose City Council, District 9
Javed Ellahie, Monte Sereno City Council
Rene Spring, Morgan Hill City Council
Kristen Brown, Capitola City Council

Sandy Brown, Santa Cruz City Council
Don Lane, Former Santa Cruz City Mayor
Cynthia Mathews, Former Santa Cruz City Mayor
Rebecca Garcia, Former Watsonville City Mayor

Lowell Hurst, Former Watsonville City Mayor

Lawrence Carr, Former Morgan Hill City Council
Jim Reed, Former Scotts Valley City Council

Raeena Lari, Santa Clara County Board of Education, Area 7
Bruce Van Allen, Santa Cruz County Board of Education, Area 2
Rose Filicetti, Santa Cruz County Board of Education, Area 4
Kathy Chavez Napoli, Gavilan Joint Community College District, Area 1
Alicia Cortez, Gavilan Joint Community College District, Area 2
Donna Ziel, Cabrillo Community College District, Area 1
Christina Cuevas, Cabrillo Community College District, Area 3
Rachael Spencer, Cabrillo Community College District, Area 4
Steve Trujillo, Former Cabrillo Community College District, Area 7
Minh Pham, Alum Rock Union School District

Theresa Bond, Los Gatos-Saratoga Union High School District
John Horner, Morgan Hill Unified School District, Area 2

Jennifer Holm, Pajaro Valley Unified School District
Brian Wheatley, San Jose Unified School District, Area 4
Kyle Kelley, Santa Cruz City School District
, Area 2
Amanda Jackson Miller, Soquel Union Elementary School District, Area 1

Cindy Ranii, Former Santa Cruz City School District Trustee
Reed Geisreiter, Santa Cruz Port District

COMMUNITY LEADERS

*Titles for identification purposes only

Untitled design.png
2.png
3.png
Untitled design.png
NCCRC_Logo_Horizontal.jpg
Baymec_color_center.jpg

Ellen Aldridge

Rosemary Anderson

Alisan Andrews

Jeffrey Arlt, Santa Cruz County Mental 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b5-156badory

លោក Alan Bailey

Pat Bakalian

Gloria Behman

គ្រីស្តាល់ Bertheau

Rene Bloch

Kathleen Archer Bowden

Kevin Bowling អតីតខោនធី Santa Cruz

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-156bad នាយក

Wendy Brannan

Bruce Bratton

JM Brown

Denise Brouwer

លោក Ted Burke

Meg Caldwell

Cathy Calfo

Rick Callender

លោក Jeff Canepa

Casey Carlson

Emily Chaffin

Davis Chiu មេធាវីទីក្រុង San Francisco

Mary Ann Clare
Jeanette Cook

Judy Cox

លោក Bill Cunningham

បណ្ឌិត Scott Daly

Caren Daniels Lagomarsino

Megan Dawson

Sherry DeBoer

Catherine Dodd

Emily DuBois

លោក Michael Eaton

Veronica Elsea

Swanee Edwards

Cecilia Espinola

វេជ្ជបណ្ឌិត Gail Evans

Shary Farr

លោក Brendan Farrell

កសិដ្ឋាន Dexter

Chris Finnie

Debra Feldstein

Tracy Ferrara

Susan Ferriby

Peggy Flynn

Deborah Franzon Frederick

Carol Fuller

លោក Jeff Gaffney

Les Gardner

ដុន Gartner

តារ៉ាហ្គាស្តា

លោក Fred Gawlick

Judith Geer

Peter Gelblum

Susan Gilchrist

Janet Gillis

Maria Gitin Torres

លោក Glenn Glazer

Susan Gliner

Andrew Goldenkranz

Ron Goodman

លោក Tim Goncharoff

Laura Gonzalez

Nancy និង Jack Gordon

Shiri Gradek

Allison Guevara

Marciano Gutierrez

Joe និង Marcella Hall

Anne Hayden

Denise Holbert

Susan Hammer Handloff

ចន អាយវី

Dottie Jakobsen

Elaine Johnson

លោក Ryan Jones

Dorene Kastelman

Gigi Kelbert

ចូ ខេននី

លោក Pete Kennedy

Linda និង Marc Kerner

Gwendolynne Krebs

លោក Bob Lamonica

Terry និង Laura LaPorte

លោក Greg Larson

Moira Leigh

Margaret Leonard

Valerie Leveroni Corral

Will Lightbourne

Carolyn Livingston

Aurora Lowe

Martha Macambridge

ណាន់ស៊ី ម៉ាស៊ី

ប៉ាត ម៉ានីង

Lora Lee Martin

ម៉ូនីកា ម៉ាទីណេស

Patrizia Materassi

លោក Bill Maxfield

Maureen McCarty

Christine McGuire

ដាណា ម៉ាករ៉ា

Tina Medeiros

Benito Mendoza II

Heather Miller

Susan C. Miller

Lilian Alecia Morgan

លោក Brian Morse

លោក James Mosher

លោក Michael Mosher

ម៉ារី ម័រស

លោក Brian Murtha

Robin Musitelli

លោក George Newell

Francie Newfield

Mary Lou Nicoletti អតីតខោនធី Santa Cruz

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-156bad គណៈកម្មការវប្បធម៌Afgr

Joyce Nordquist

Molly O'Neal អ្នកការពារសាធារណៈនៃសាន់តា

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-156bad County

Gail Michaelis-Ow និង George Ow

លោក William Ow

លោក David Pais

Jane Parks-McKay

ដេនីស ប៉ារ៉ូឌី

អាមី គុជ

Cece Pinheiro

លោក Mike Pruger

ហេលេណា Quixada

Coco Raner-Walter, 

Ann Ravel,  អតីតប្រធានសហព័ន្ធ

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-156bad

Judy Rickard

Ben និង Tamyra Rice

Jillian Ritter

Jozee និង Cricket Roberto

Shawna Rooks

J. Rothwell

លោក Tony Russomanno

Jenny Sarmiento

លោក Glen Schaller

លោក Ronald Sekkel

ក្លារ៉ា ស៊ីល

លោក Mark Shelley

Renee Shepherd

តារាចម្រៀង Charlie

Wiggsy Sivertsen

សាន់ឌី ស្គី

អូស្ទីនស្មីត

Leslie Steiner

Stanley Stevens

Miriam Stombler

គ្រីស្ទី ស៊ូជីល។

Brian និង Kathy Sullivan

Kathleen Sulgit

Leslie Tremaine

លោក Phil Trounstine

សេលេណេ វេហ្គា

Claudia Vestal

Kimberly Wainscoat

លោក Dennis Webb

ឡេសលី ស

លីនដា វីលស៊ូសិន

Debra Wirkman

Jonathan និង Susan Wittwer

Alexia Worsham

Tricia Wynne

Darrell និង Sue Yeaney

Robert និង Antonette Zeiss

bottom of page